Mezi muži panuje od přírody pouze lhostejnost. Mezi ženami však již od přírody nepřátelství.

Arthur Schopenhauer

přátelství ženy
Quotes

Související citáty