„Místo šavlí máme dnes tanky a lidi nedají pokoj a nedají pokoj a nedají pokoj.“

Autor: Jan Werich
Témata:

Tento citát od Jana Wericha je pravdivým a výstižným vyjádřením toho, jak se války a konflikty v průběhu času vyvíjely. Werich poukazuje na změnu způsobu boje, kdy se místo tradičních mečů a šavlí objevují moderní válečné stroje, jako jsou tanky. Tímto způsobem Werich naznačuje, jak se války staly mnohem ničivějšími a důsledky pro obyčejné lidi jsou mnohem katastrofálnější.

Další myšlenkou, kterou citát vyjadřuje, je skutečnost, že války a konflikty neustále ovlivňují životy lidí. Werich zdůrazňuje, že válka není jen jednorázová událost, která se odehraje a pak skončí. Místo toho válka pokračuje, lidé jsou stále ohroženi a jejich životy jsou neustále narušovány. Werich zde vysvětluje, že války a konflikty mají dlouhodobé a trvalé důsledky pro lidi, kteří se snaží žít v míru a bezpečí.

Poslední myšlenkou, kterou citát vyjadřuje, je frustrace a zoufalství z opakovaného cyklu války a násilí. Opakování slova „nedají pokoj“ zdůrazňuje, že autor je unavený a překvapený tím, že lidé se neustále zaplétají do konfliktů a nikdy se zdá, že by se tato situace změnila. Werich tímto citátem vyjadřuje svou frustraci nad tím, že lidé nejsou schopni najít mírové řešení a neustále se pohybují směrem k ničivému násilí.

Celkově lze říci, že tento citát od Jana Wericha vystihuje tragickou realitu války a konfliktů, které se neustále vyvíjejí a ovlivňují životy lidí. Werich poukazuje na změnu způsobu boje, trvalé důsledky pro obyčejné lidi a frustraci nad opakujícím se cyklem násilí.

Související citáty

Naučte papouška pojmy „nabídka“ a „poptávka“ a máte ekonoma.
Thomas Carlyle

Slabí věří ve štěstí. Silní věří v příčinu a důsledek.
Ralph Waldo Emerson

Přestal jsem kouřit. Jakmile jsem přestal, můj hlas se změnil.
Bob Dylan

Zloději i chirurgové pracují v rukavicích – aby nezanechali stopy své činnosti.
Jacques Tati

Ostrovtip neopouští duchaplné muže ponejvíce právě tehdy, když nemají pravdu.
Johann Wolfgang Goethe

Budeme-li pány Lamanšského průlivu na šest hodin, budeme pány světa.
Napoleon Bonaparte

Kde je tvá vůle být podivný?
Jim Morrison

Nápady mají nehmatatelnou podstatu, ale mají větší moc než hmotné mozky, které je zrodily.
Napoleon Hill

Nic není tak nebezpečné jako snaha být příliš moderní. Vystavujeme se tím nebezpečí, že vyjdeme rychle z módy.
Oscar Wilde

Před lidskou hloupostí jsou i bohové bezmocní!
Aristofanes

Hlavní náboženství jako křesťanství, islám, judaismus, buddhismus, sikhismus a hinduismus mají ve svém základu právě učení o vděčnosti.
Rhonda Byrne

Vypadá to, jako že příroda nesvede seslat na člověka pořádné marodění, leda nemoci krátké. Ale soudobé lékařství je už dokáže prodlužovat.
Marcel Proust

Mluvit pravdu je trapné, ale muset lhát je ještě trapnější.
Oscar Wilde

Láska … je to nejtragičtější na světě a v životě, láska je dítětem klamu a matkou zklamání, láska je útěchou v bezútěšnosti, jediným lékem proti smrti, jsouc její sestrou.
Giacomo Leopardi

Skutek pominul, památky ostávají.
Publius Ovidius Naso

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz