Místo toho, abychom žili pro práci, pracujeme, abychom se uživili!

Karl Marx

práce
Quotes

Související citáty