Mou filozofií je pravda ve mně. Prostřednictvím vyjádření své jedinečnosti se stávám svobodným.

Stuart Wilde

pravda svoboda
Quotes

Související citáty