Mozek je balík zmačkaných myšlenek, které nosíme v hlavě.

Ramón Gómez de la Serna

Související citáty