Můj úspěch se podobá pokusu odhrabat Mount Everest pomocí čajové lžičky.

Gerald Durrell

snaha úspěch
Quotes

Související citáty