Můj vztah k anglickému jazyku se podobá vztahu k mé ženě. Miluji ji, ale neovládám.

Hans-Dietrich Genscher

Quotes

Související citáty