Musím priznať, že sa mi veľmi páčia psy. Ale nemôžem zniesť, keď pes zaberá miesto dieťaťu.

Související citáty