Muži věří svým uším méně než svým očím.

Hérodotos

Quotes

Související citáty