My lidé jsme pro tuto planetu nevýznamní. Jsme však její součástí, a proto bychom se měli chovat tak, jako by pro nás byla nejdůležitější.

Témata:

Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš.
Žij si, jak chceš dlouho, nikdy se nedoučíš všeho.
Zpívat ve sboru a orat ve vodě umí každý.
Zacpat lidem ústa je těžší než ucpat protrženou hráz.
Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.
Zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let.
Porážka je matkou úspěchu.
Nejlepším zrcadlem je starý přítel.
Štěstí nikdy nepřichází dvakrát, neštěstí nikdy nepřichází osaměle.
Nejlepší čas zasadit strom byl před 20lety. Druhý nejlepší čas je teď.
Oheň do papíru nezabalíš.
Papoušek umí mluvit, přesto patří do čeledi ptáků.
Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov.
Tři dny děti netrestej – vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne.
Neuznáš-li svou chybu, děláš další chybu.
Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.
Představený správy smí i požáry zakládat, avšak lidu není dovoleno ani zapálit svíčku.
Z hladiny moře měsíc neulovíš.
Nepřítomnost naplňuje srdce láskou.
Pěstovat vědu a nemilovat lidi je jako rozžehnout pochodeň a zavřít oči.
V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám.
Neexistují žádné cesty; je třeba je vyšlapat.
Nemáme nikdy tak potřebí svého důvtipu, jako když jednáme s hlupákem.
Velké duše mají vůli, ty malé pouze přání a touhy.
Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem.
Tím, co ti nahoře mají rádi, jsou ti dole posedlí.
Stává se, že jedna říše má tři pány.
Slova jsou hlasem srdce.
Jeden obraz vydá za tisíc slov.
Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.
Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky.
Kdysi jsme byli jako rybky v jedné vodě – dnes už jsme ptáci, každý na jiné větvi.
Ani veškerá temnota světa nedokáže uhasit světlo jediné svíčky.
Jedním klíčem otevřeš jen jeden zámek.
Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.
Miluješ-li mne, pak miluj i vrány na mé střeše.
Když miluješ, zdá se ti opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš zrak i od lotosového květu.
Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme.
Lépe děti vychovávat, než pro ně hromadit majetek.
Malé děti – malé hoře, velké děti – velké hoře.
Chceš-li být šťasten jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahradu.
Dokud neodejdou špatní, dobří nemají kudy vstoupit.
Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď.
Chceš-li, aby tvé děti prožily život v klidu, nech je trochu hladovět a trochu zažít zimu.
Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.
Člověk denně opravuje své vlasy. Proč ne také své srdce?
Jestli můžete člověka naučiti dobrému a nečiníte toho – ztrácíte bratra.
Dobré zprávy se z domu nedostanou – špatné se roznesou na tisíc mil.
Láska obměkčí i to nejtvrdší srdce.
Lepší být živým žebrákem, než mrtvým panovníkem.
Úspěšní vždycky staví zájmy společenství nad zájmy jedince. To je záruka dlouhého přežití.
Důležitý komunikační prostředek vlků a lidí jsou oči. Stejně jako člověk vnímá i vlk upřený pohled do očí jako hrozbu.
Vlci v sobě nosí otisk domova jako nějakou mapu. Znají každý strom, každé křížení cest a vodní zdroj.
Přinášet potravu celý rok a pečovat o členy rodiny v případě, že se zraní nebo onemocní, jsou vlastnosti, které nacházíme výlučně u lidí a u vlků obou pohlaví.
Žádný jiný zvířecí druh není člověku tak sociálně blízký jako vlk.
Silná rodinná pouta jsou v divočině důležitou ochranou, která přispívá k přežití.
V evoluci jsou potomci, kteří přežijí, jedinou platnou měnou.
Rodina – ta mění všechno. Pro ni jsme ochotni něčeho se vzdát a přinášet oběti.
Zvíře v nás nevidí to, jak bychom se rádi navenek jevili, nýbrž to, co skutečně jsme: agrese, strach, nejistota, štěstí nebo mírnost.
Malá vlčata nemají šanci rodiče rozeštvat podle vzoru: „Když to nedovolí tatínek, tak prostě půjdu za maminkou.“
Na rozdíl od kňučících, tesáky cenících stvůr, které nám ukazují ve filmech, je život divokých vlků plný harmonie, stejně jako hravého a laskavého chování všech členů vůči sobě navzájem.
Pokud chceme pochopit fascinaci vlky, nesmíme zavírat oči před temnotou.
Kdo je chytrý, ví, že slepě se vrhnout do riskantní situace není k ničemu.
Vlčí moudrost: Miluj svou rodinu, starej se o ty, kdo ti jsou svěřeni, nikdy se nevzdávej, nikdy si nepřestávej hrát.
Jen pár scén v přírodě zahřeje člověka u srdce jako pozorování vlčí rodiny.
Lidé by bez zvířat nepřežili.
Esence trpělivosti znamená akceptovat přirozený rytmus života a nesnažit se přizpůsobovat jej našemu lidskému rozvrhu.
V našem světě je pro většinu lidí vysoké postavení důležité. Chceme být vnímáni a potvrzováni jako osobnosti.
Strach je choroba naší doby, proti které bojujeme nejčastěji.
Udržet ekosystém nedotčený je mnohem snazší, než se jej snažit opravit, poté co se ztratily důležité součásti.
Zázrak může zažít každý, kdo kráčí přírodou s otevřenýma očima.
Rodiče nemusí dokazovat, že mají navrch. Prostě navrch mají.
Principiálně platí, že vůdčí osobnost by měla disponovat mentální silou a sociální inteligencí, aby ji mohli ostatní členové skupiny brát vážně.
Přestože už byla tolikrát prohlášena za „mrtvou“, není rodina ani u lidí odsouzena k zániku, stále existuje.
Příroda má svůj vlastní čas.
Divočina může být strašlivý učitel, který bezstarostné a nezkušené srazí na kolena.
Pozorovat vlky v divočině je nikdy nekončící příběh.
Odvážní sice mohou dobýt svět, ale ti tišší a plaší přežijí.
Přiznávám, jsem „vlkoholička“ závislá na vlcích a mám abstinenční příznaky, když u nich nejsem.
V kultuře, která je posedlá tím, že chce kontrolovat všechno, co se děje kolem, představují divoká zvířata, s nimiž se můžeme potkat, problém, protože zásadně zpochybňují naši schopnost všechno kontrolovat.
Když zemřou legendy, vzedmou se emoce.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz