Mysl, které není vštípen smysl pro peníze, je spontánně zachvácena smyslem pro chudobu.

Napoleon Hill

peníze
Quotes

Související citáty