Mytologie promlouvá většinou mrtvým jazykem, neboť moderní mysl nezná žádný vyšší řád pravdy než jsou historické skutečnosti.

Alan Watts

Quotes

Související citáty