Na člověku jedině dobré – jeho dobrá vůle.

Immanuel Kant

Quotes

Související citáty