Na venkově očividně pobýval Bůh a ďábel se odebral s hříšným pokolením do města.

Thomas Hardy

Související citáty