Nadvědomí – tajemný rezervoár všech nadpřirozených sil.

Edgar Cayce

ženy
Quotes

Související citáty