Naší povinností je být užitečný ne podle našich přání, ale podle našich schopností.

Související citáty