Ne dokonalost, nýbrž nedokonalost charakterizuje vesmír.

Témata: ,

Albert Einstein

Albert Einstein (14. března 1879 Ulm, Německo – 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec.

Uvažoval jsem, že i v lidských jazycích každý jednotlivý výrok zahrnuje celý vesmír. Říci jaguár znamená říci jaguáři, kteří ho zplodili, jeleni a želvy, které sežral, pastvina, na které jeleni nacházeli obživu, země, která zrodila pastvinu, a nebe, které dalo zemi světlo. Uvažoval jsem, že v božském jazyce by každé slovo vyjadřovalo nekonečné sřetězení událostí, a vyjadřovalo by je nikoli nepřímo, ale přímo, nikoli postupně, ale okamžitě.
Člověk není jediným živým tvorem, jenž je v nekonečném vesmíru vybaven rozumem.
Kdybyste znali velkolepost čísel 3, 6 a 9, pak byste měli klíč k tajemství vesmíru.
Pokud chcete najít tajemství vesmíru, berte v potaz vše co se týká energie, frekvence a vibrace.
Když hladíte psa nebo nasloucháte kočičímu předení, myšlenky na chvíli odejdou a vesmír ticha uvnitř Vás otevře dveře Bytí.
Cyklická povaha vesmíru je úzce spojena s pomíjivostí všech věcí a situací.
Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste!
Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost není maličkost.
Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.
Ať jsi kdokoli a děláš cokoli, když něco doopravdy chceš, je to proto, že se toto přání zrodilo v duši Vesmíru. Je to tvé poslání na Zemi.
Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost tedy není čin, ale zvyk.
Jsem dokonalý, ale co je vlastně dokonalost?
Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.
Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.
Můžeme doopravdy ,poznat' vesmír? Božíčku, je už tak dost těžké vyznat se v čínské čtvrti…
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz