Nebe představuje proměny Jin a Jang střídání zimy a tepla posloupnost ročních dob.

Sun Tzu

Quotes

Související citáty