„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Tento citát vyjadřuje myšlenku, že skutečná hodnota člověka spočívá v tom, za co se zasazuje a co považuje za důležité. Místo toho, aby se člověk soustředil pouze na dosažení úspěchu za každou cenu, je důležitější, aby měl pevné principy a hodnoty, kterým se zavazuje.

Úspěch je často vnímán jako měřítko úspěšnosti člověka ve společnosti. Avšak, skutečná hodnota člověka se neodráží pouze v jeho úspěchu, ale spíše v tom, jakým způsobem se chová a jakým způsobem přispívá ke světu kolem sebe. Člověk, který je úspěšný, ale nemá žádné pevné zásady či morální hodnoty, může být vnímán jako prázdný a bezcharakterní. Naopak, člověk, který se zasazuje pro věci, kterým věří a kterým dává smysl, je mnohem hodnotnější a inspirativnější.

Být člověkem, který za něco stojí, znamená mít integritu a odvahu hájit své přesvědčení, i kdyby to mělo znamenat nepopularitu nebo obtíže. To vyžaduje silnou osobnost a odhodlanost, protože ne vždy je snadné setrvat na cestě, kterou považujeme za správnou. Nicméně, tímto způsobem se člověk stává autentickým a skutečným, což je mnohem cennější než jakýkoli vnější úspěch.

Takže, místo abychom se zaměřovali pouze na dosahování úspěchu a získávání vnějších ocenění, měli bychom klást větší důraz na to, za co skutečně stojíme a jakým způsobem přinášíme pozitivní změny do světa. Být člověkem, který za něco stojí, nám umožňuje žít smysluplný a autentický život, který nám přináší vnitřní uspokojení a naplnění.

Související citáty

Velikost lásky přesahuje vzdálenost hvězd, k nimž dohlédneme.
George Gordon Byron

Mír je okamžik, kdy znovu nabíjíte pušku.
Bob Dylan

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce.
George Gordon Byron

Dva na jednom vraku cítí se lépe, než každým sám na svém.
Henrik Ibsen

Své koně ustájím v Benátkách.
Kara Mustafa

Každá chvála tě nabádej, abys ji zasloužil.
František Vymazal

Lidský rozum je jako nerovné zrcadlo, jež, přijímajíc paprsky věcí, směšuje svoji přirozenost s přirozeností věcí a tím ji pokřivuje a porušuje.
Francis Bacon

Nejšťastnější úděl má ten, kdo tráví svůj život bez přílišných duševních i tělesných bolestí; nikoliv ten, komu se dostalo největších radostí a nejsilnějších prožitků.
Arthur Schopenhauer

Život je krásné divadlo, žel repertoár nestojí za nic.
Oscar Wilde

Jsou dvě věci, které muž nikdy nepochopí: tajemství stvoření a dámský klobouk.
Coco Chanel

Ti, kdo nejsou schopni provádět meditaci, nejsou schopni stát se filozofy.
Paul Brunton

Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do klína jako zralé ovoce.
Vladimir Iljič Lenin

Kdybychom se mohli dívat na svět bez jakékoli ochrany, upřímně a směle – naše srdce by se zlomilo.
Olga Tokarczuk

Moudrý muž vytvoří více příležitostí, než nalezne.
Francis Bacon

Z mrtvých knih nelze nabýt živé zkušenosti.
Gustav Meyrink

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz