Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.

Mark Twain

ženy
Quotes

Související citáty