„Neexistuje jiná rozumná forma výchova než být příkladem – nelze-li jinak, tedy odstrašujícím.“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Výše zmíněný citát zdůrazňuje, že neexistuje žádná lepší forma výchovy než být příkladem. Děti a mladí lidé jsou velmi vnímaví a často se učí tím, co vidí a slyší od dospělých kolem sebe. Pokud se chceme stát dobrými vzory, musíme si být vědomi toho, jaké chování a hodnoty předvádíme. Děti si všímají každého našeho kroku a často nás napodobují, ať už v dobrém nebo ve špatném.

Pokud se rozhodneme být odstrašujícími příklady, znamená to, že musíme být ostražití ohledně svého chování a důsledků, které naše jednání může mít. Pokud se dopouštíme nevhodných nebo neetických činů, může to mít negativní dopad na ty, kteří nás sledují. Jedním z cílů odstrašujícího příkladu je ukázat dětem a mladým lidem, že určité chování není přijatelné a může mít nepříjemné následky.

Tento citát také naznačuje, že výchova nemůže spočívat pouze ve slovech a poučování, ale musí být podložena konkrétními činy a skutky. Není dostatečné, abychom dětem říkali, co mají dělat a co ne, musíme jim to také ukazovat svým vlastním jednáním. Příkladným chováním můžeme ovlivnit jejich postoje a hodnoty a pomoci jim vybudovat základy pro zdravý a etický život.

Celkově lze tedy říci, že citát nás vyzývá k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jakým příkladem jsme pro ty, kteří nás sledují. Měli bychom si být vědomi důležitosti našeho chování a výchovy a snažit se být pro druhé lidi, zejména pro děti a mladé lidi, inspirací a vzorem.

Související citáty

Můžete mě nazvat hříšnicí nebo světicí.
Madonna

Nespravedlnost, kterou děláme, a ta, kterou sami trpíme, není vážená na týchž vahách.
Ezop

Nepotřebuji ochranku. Jsem z jižního Bronxu.
Al Pacino

Vstup do sebe, neboť pouze v tichu můžeš naslouchat svému Otci.
Edgar Cayce

Regionální tisk vyniká buď dokonalou neinformovaností nebo totální blbostí.
Mark Twain

Logický obraz faktu je myšlenka.
Ludwig Wittgenstein

Se stářím přichází zkušenost.
Publius Ovidius Naso

Buddhismus zen je praxe a vidění života, které nenáležejí k žádné formální kategorii moderního západního myšlení.
Alan Watts

Tenisový míček neví kolik mi je. Míček neví jestli jsem muž nebo žena, nebo jestli jsem přišla z komunistické země. Sport byl vždy nad členěním těchto překážek.
Martina Navrátilová

Člověk je vyspělé zvíře. Může se odívat i do kůže jiných zvířat.
Valeriu Butulescu

Je překvapující, jak se může do tak malé hlavičky vejít tolik nevědomosti.
Heinrich Heine

Vidím sama sebe jako vypravěče.
E. L. James

Věčnost. Přesýpací hodiny bez písku.
Valeriu Butulescu

Láska, ten spalující plamen autogenu syceného touhou i chtíčem.
Simon Mawer

Lidské bytosti nikdy nepřestanou překvapovat.
Graham Greene

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz