„Neexistuje jiná rozumná forma výchova než být příkladem – nelze-li jinak, tedy odstrašujícím.“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Výše zmíněný citát zdůrazňuje, že neexistuje žádná lepší forma výchovy než být příkladem. Děti a mladí lidé jsou velmi vnímaví a často se učí tím, co vidí a slyší od dospělých kolem sebe. Pokud se chceme stát dobrými vzory, musíme si být vědomi toho, jaké chování a hodnoty předvádíme. Děti si všímají každého našeho kroku a často nás napodobují, ať už v dobrém nebo ve špatném.

Pokud se rozhodneme být odstrašujícími příklady, znamená to, že musíme být ostražití ohledně svého chování a důsledků, které naše jednání může mít. Pokud se dopouštíme nevhodných nebo neetických činů, může to mít negativní dopad na ty, kteří nás sledují. Jedním z cílů odstrašujícího příkladu je ukázat dětem a mladým lidem, že určité chování není přijatelné a může mít nepříjemné následky.

Tento citát také naznačuje, že výchova nemůže spočívat pouze ve slovech a poučování, ale musí být podložena konkrétními činy a skutky. Není dostatečné, abychom dětem říkali, co mají dělat a co ne, musíme jim to také ukazovat svým vlastním jednáním. Příkladným chováním můžeme ovlivnit jejich postoje a hodnoty a pomoci jim vybudovat základy pro zdravý a etický život.

Celkově lze tedy říci, že citát nás vyzývá k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jakým příkladem jsme pro ty, kteří nás sledují. Měli bychom si být vědomi důležitosti našeho chování a výchovy a snažit se být pro druhé lidi, zejména pro děti a mladé lidi, inspirací a vzorem.

Související citáty

Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamilióny lidí, kteří vám nikdy nic neprovedli!
Elbert Hubbard

Láska žádá všechno a úplně právem.
Ludwig Van Beethoven

Lidská beznaděj není nikdy taková jako beznaděj Boží.
Graham Greene

Být nedospělý je tak pohodlné.
Immanuel Kant

Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim vynahradila, že musejí přemýšlet.
Marcel Pagnol

Trepanace je ve většině případů bezpečný prostředek, jak nemocného přivést na onen svět.
Johann Friedrich Dieffenbach

Cestování je život.
Hans Christian Andersen

Kdo nemá rád rozinky, tak si je tam nedá, není přece blázen.
Jiří Babica

Jednu žílu od blázna má každý.
Německé přísloví

Mráz vykonává svou tajnou službu, nepoužívajíc žádný vítr.
Samuel Taylor Coleridge

Jsem dítě doby, dítě nevíry a pochyb…
Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Pro optimisty není život problémem, ale pokaždé znovu řešením.
Marcel Pagnol

Tichými kroky a pozdě, přece však přichází trest.
Albius Tibullus

Všecko, co se stane jednou, už se nemusí stát nikdy. Ale všecko, co se stane dvakrát, určitě se stane i potřetí.
Paulo Coelho

Kdo miluje, ten se neptá co dělat.
Walter Rathenau

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz