Neexistuje jiná rozumná forma výchova než být příkladem – nelze-li jinak, tedy odstrašujícím.

Související citáty