Nejdrsnější na životě je, že člověk furt musí řešit problémy druhých lidí.

Témata:

Charles Bukowski

Charles Bukowski (16. srpna 1920, Andernach, Německo – 9. března 1994, Los Angeles, Kalifornie, USA), celým jménem Henry Charles Bukowski, přezdívaný Hank nebo Buk, původním německým jménem Heinrich Karl Bukowski, byl americký básník a spisovatel, který se proslavil nekonvenčními autobiografickými prózami a vulgárním stylem.

Když si promítnu před očima film svého života, uvědomuji si, jak nepatrné vlivy často určují náš osud.
Člověk není jediným živým tvorem, jenž je v nekonečném vesmíru vybaven rozumem.
Když člověk nežije podle svých myšlenek, skončí přemýšlením, jak žije.
Život se podobá zápasu. Musíš pevně stát a bez zakolísání přijímat nečekané rány.
Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost.
Pamatuj, že nikdo neztrácí žádný jiný život než ten, který teď žije, ani nežije žádný jiný život než ten, který nyní ztrácí.
Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.
K šťastnému životu stačí velmi málo.
Čím míň věříš v život, tím míň máš co ztratit.
Lidé si příliš často stěžují na to, že nic se svým životem neudělali, a pak čekají na někoho, kdo jim řekne, že to tak není.
Rozdíl mezi Životem a Uměním je ten, že Umění je snesitelnější.
Znechucuje mě, že muži a ženy musejí žít své životy takovým způsobem. Je to bolestivé pro ně a je to bolestivé i pro mě. Nevidím však z toho východisko. Jediné, co tudíž mohu dělat, je o té bolesti psát.
Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno – veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu – se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.
Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte na to, abyste žili život někoho jiného. Nepodléhejte dogmatu, že máte žít podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas. A to nejdůležitější: mějte odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete stát. Všechno ostatní je vedlejší.
Musíte v něco věřit: instinkt, osud, život, karmu, cokoliv.
Ty nejlepší věci v životě mě nestály žádné peníze. To nejcennější, co všichni máme, je náš čas.
Boj je podstatou života. Kdo nebojuje, nemůže ani zvítězit.
Úspěch životní závisí od množství nejrůznějších vědomostí a zkušeností v mnohém oboru. Znáti jednu věc dokonale ze všech stran, oblíbiti si jenom ji, věřit v ni a věnovat se jí mozkem a srdcem vytrvale bez výhrad, s myšlenkou jenom na ni uléhat, s myšlenkou na ni vstávat, poznat vše, co ji podrývá půdu, co ji škodí, krátce soustřediti se – to jest cesta k úspěchu.
Náš závod jest nevhodně položen. Volba padla na Zlín v mých jinošských letech, kdy jsem ještě nevěděl, co chci dělati. Zlínu schází všechny podmínky, kterých velký závod, jaký mám na mysli, ke svému životu potřebuje.
Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob země i státu je probudit a uvolnit životní síly obyvatelstva a řídit tyto síly tak, aby pomáhaly sobě i státu k blahobytu. Jediným prostředkem k tomuto cíli je nechat žít tyto samosprávné svazky z vlastních prostředků. Ze závodění a silného života, který takto vyroste, vybudují si silné a schopné svazky znamenitou existenci. Avšak i ty nejslabší obce a země docílí mnohem lepší existence, nežli mají nyní, kdy všichni, silní i slabí, jsou odkázání na almužnu a kdy mají proto nedostatek všichni.
Co stojí, hnije. Silnice a železnice, to jsou tepny, jimiž probíhá život státního tělesa.
Lásku možno držať pri živote len pochybnosťami, nie istotou.
Narodit se je jako být chycen a prodán do otroctví.
Moje filosofie zní: Každý den je novým dnem. Nedělám si velké starosti s uměním nebo s životem. Myslím si, že válka a atomová bomba mě zneklidňují, to ano, ale člověk proti nim většinou nic nezmůže.
Byl bych rád, aby všichni, co mne znali, mohli o mně – až tu nebudu – říci, že jsem nikdy neopomenul vytrhnout bodlák a zasadit květinu všude tam, kde jsem myslel, že vykvete.
Počínám si, jak nejlépe dokážu a jak nejlépe umím, a hodlám v tom pokračovat až do konce. Budu-li pak shledán dobrým, nic z toho, co kdy bylo řečeno proti mně, nebude mít význam. Budu-li shledán špatným, nepomůže mi ani deset andělů přísahajících, že jsem byl v právu.
Žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí srdce… To, co chceš… Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád… A žij intenzivně každý okamžik svého života… Dříve, než spadne opona a hra skončí bez potlesku.
Život je pes, ale žít je psina.
Život může být nádherný, když se ho nebojíte.
Všichni jsme amatéři, život je tak krátký, že na víc nestačíme.
Život už pro mne není dobrý vtip, už mi nepřipadá legrační.
Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý.
Život je někdy velmi skoupý, uplynou dny, týdny, měsíce a roky, aniž člověk zažije něco nového. Ale pak se otevřou dveře a dovnitř se vřítí lavina. V jednu chvíli nemáte nic, a najednou máte víc, než dokážete přijmout.
Lidé poznají velice brzy, proč mají žít. Možná právě proto se velice brzy vzdávají.
Bojíme se jenom, že ztratíme to, co máme. Ten strach ale přejde, když pochopíme, že náš příběh a příběh světa psala táž Ruka.
Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem.
Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl.
Takový v smrti jsem, jak žil jsem dříve.
Umění žít.To je to jediné, opravdu krásné umění, které jsme v moderní době vytvořili.Věřím, že kdyby alespoň jeden člověk mohl plně a cele využít svůj život, dát tvar každému citu, výraz každé myšlence, uskutečnění každému snu, světu by se dostalo takového svěžího, radostného podnětu, že bychom zapomněli na všechny choroby středověku, a vrátili se k helénskému ideálu.Ba možná k něčemu ještě jemnějšímu,bohatšímu než je ideál helénský.Doufám, že jednou najdeme ve svých srdcích tolik svobody a pravdy, že umění bude světem,v němž budeme žít, a každý bude umělcem.
Nikdo nemiluje život tak, jako starý člověk.
Život – to je dlouhá smrt.
Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes.
Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život.
Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.
Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij!
Jediný prostředek, jak život snést, je považovat ho za krásný.
Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi.

Připravujeme

O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz