Neloajálnost činí z člověka míň než zrnko prachu a přivádí na jeho hlavu opovržení, jež si právem zaslouží.

Napoleon Hill

Quotes

Související citáty