Nelze popřít, že duch má převahu nad všemi hmotnými pomocnými prostředky.

Edgar Cayce

Quotes

Související citáty