Nemá smysl orientovat se do svého nitra, pokud nejste ochotni změnit své názory, přístupy, přesvědčení, chování a prověřit schopnosti, které považujete za jedinečné.

Jane Roberts

Quotes

Související citáty