Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme.

Seneca

pravda
Quotes

Související citáty