Nepřekročit zákon ve prospěch člověka opravdu velikého znamenalo by nerozumět duchu zákona.

Voltaire

Související citáty