Nespravedlivý jsou odsouzeni sami sebou, ještě před tím, než je odsoudí Bůh.

Benjamin Whichcote

Quotes

Související citáty