Neštěstí je krásným opiátem pro osobní strach.

Thomas Hardy

Související citáty