Neštěstím a bolestí se člověk očišťuje od všech trosek, jako zlato ohněm.

Božena Němcová

Související citáty