Nevědomost odstraníme neustálým rozlišováním mezi Já a ne–Já.

Šrí Pataňdžali

Quotes

Související citáty