Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce.

Témata: , , ,

Každá vynucená námaha vyžaduje obětování části životní energie.
Největších úspěchů se dosáhne při zdravém soutěžení.
Skutečná odměna se vždy dostaví v poměru k vykonané práci a přineseným obětem.
Daně trestají ty, kdo jsou produktivní a odměňují ty, kdo nic nevyrábí.
Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipédu? Přední, nebo zadní kolo?
Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno – veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu – se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.
Úspěch životní závisí od množství nejrůznějších vědomostí a zkušeností v mnohém oboru. Znáti jednu věc dokonale ze všech stran, oblíbiti si jenom ji, věřit v ni a věnovat se jí mozkem a srdcem vytrvale bez výhrad, s myšlenkou jenom na ni uléhat, s myšlenkou na ni vstávat, poznat vše, co ji podrývá půdu, co ji škodí, krátce soustřediti se – to jest cesta k úspěchu.
Bůh nás vyzývá k věrnosti, nikoliv k úspěchu.
„Láska začíná doma; láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik utrpení a tolik chybí štěstí… Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a většímu bohatství a tak dále, takže děti mají velmi málo času pro své rodiče. Rodiče mají velmi málo času na sebe navzájem, a tak doma se začíná ničit světový mír.“
Úspěch nemá konce, neúspěch není osudem: na prvním místě je odvaha.
Snažší je dosáhnout úspěchu, obtížnější je si ho udržet.
Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit.
Otec mne neučil lásce k práci. Naučil mne pracovat.
Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.
Nemusím vyhrát za každou cenu, ale musím žít v pravdě. Nemusím mít úspěch za každou cenu, ale musím se chovat dle svých zásad.
Nech člověka vyrábět něco lépe a prodávat levněji, než to bylo vyráběno a prodáváno vždy před tím a nech jej, aby se pro to rozhodl, a peníze přijdou.
Historie je blbost… jediná historie, která za něco stojí, je ta, kterou vytváříme teď.
Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.
Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.
Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem.
Každý zákazník si může vybrat jakoukoliv barvu auta, jestliže to bude černá.
Historie je blbost. Jediná historie, která za něco stojí, je ta, kterou vytváříme teď.
Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.
Kdokoliv se přestane učit, je starý, ať už ve dvaceti nebo v osmdesáti. Kdokoliv se stále učí, je mladý. Nejskvělejší věc v životě je udržovat mladou mysl.
Schopnost nadšení nese tvé naděje ke hvězdám.
Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho za reklamu.
Když si sám naštípeš dříví, zahřeješ se dvakrát.
Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být.
Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí.
Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz