"Nic" neexistuje, existovat může pouze "něco".

Aristotelés

Quotes

Související citáty