Nic neprospěje víc, než pomyšlení na naši smrtelnost. Jsme tu jen hosty.

Seneca

myšlení přemýšlení smrt
Quotes

Související citáty