Nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu vlastních dětí.

Související citáty