Novodobý člověk do jisté míry zapomněl, že mravní zákon dostal od Boha na Sinaji.

Joseph Roth

Quotes

Související citáty