O čo viac prijmeme v mlčaní, o to viac budeme môcť rozdávať v každodennom živote.

Související citáty