Oděv je árie. Móda je poselství.

Milan Knížák

Quotes

Související citáty