Oděv je jaksi tělem těla a lze z něho usuzovat na povahu člověka.

Erasmus Rotterdamský

Quotes

Související citáty