Odvrať svoji tvář od světských šaleb; nedůvěřuj svým smyslům; jsou nepravé.

Helena Blavatská

Quotes

Související citáty