On je mimo čas a je také učitelem pradávných učitelů.

Šrí Pataňdžali

Quotes

Související citáty