„Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží.“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Tento citát poukazuje na důležitost individuálních činů a rozhodnutí pro celkový osud a stav společnosti. Vyslovuje myšlenku, že osud celého kolektivu je vlastně důsledkem jednání jednotlivců, kteří ho tvoří. Každý člen společnosti má svůj podíl na vytváření a formování jejího charakteru a směřování.

To znamená, že pokud jednotlivci v rámci společnosti jednají odpovědně a s ohledem na blaho všech, osud celé pospolitosti bude pozitivní. Naopak, pokud se jednotlivci chovají sobecky, bezohledně nebo agresivně, společnost bude trpět negativními důsledky těchto činů.

Tento citát upozorňuje na důležitost kolektivního úsilí a zodpovědnosti jednotlivých členů. Nesmíme se spoléhat na to, že někdo jiný něco udělá za nás nebo že problémy společnosti se vyřeší samy. Společnost je utvářena každodenními rozhodnutími a jednáním jednotlivců, a právě naše jednání určuje směr a povahu celé pospolitosti.

Citát také zmiňuje, že osud společnosti je zasloužený. To znamená, že její stav je důsledkem toho, jak se jednotlivci chovají a jakými hodnotami se řídí. Pokud jednotlivci usilují o spravedlnost, rovnost a spolupráci, společnost se bude ubírat tímto směrem. Naopak, pokud jsou jedinci závislí na korupci, nekalých praktikách a sobectví, společnost bude trpět negativními následky tohoto jednání. Osud společnosti je tedy odrazem hodnot a morálních principů, kterými se řídí.

Související citáty

Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám.
Antoine de Saint-Exupéry

Krásné myšlenky a krásné ženy netrvají věčně.
Charles Bukowski

Předtím, než můžete ovládnout svět, musíte nejprve ovládnout sami sebe.
Napoleon Hill

Nedostatek loajálnosti je jednou z hlavních příčin neúspěchu v jakémkoli podnikání.
Napoleon Hill

Vládychtivost je náruživější než všechny vášně.
Tacitus

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.
Thomas Fuller

Hlavní město je to, v němž žiješ.
Japonské přísloví

žertování je srozumitelným výrazem odstupu.
Milan Kundera

Jeden z nejstrašidelnějších momentů v životě je ten, když si uvědomíte, že jediný člověk, který Vás může zachránit jste vy sami…
Demetria Lovato

Chcete-li vědět, kdo jsou vaši přátelé, nechte se poslat do vězení.
Charles Bukowski

Bohové zahalili lidský život hustým závojem.
Hésiodos

Potřebujete-li najít nějaké řešení nebo tvůrčí myšlenku, přestaňte myslit a soustřeďte se na své vnitřní energetické pole.
Eckhart Tolle

Tradiční vzdělání je založeno na faktech a číslech, nikoliv na pochopení látky a aplikací do běžného života.
Will Smith

Láska se nevysvětluje, jenom konstatuje.
Jean Dutourd

Zařizujeme si budoucnost podle toho, co nám vyhovuje dnes, nevědouce, zdali nám to bude vyhovovat zítra; děláme si o sobě úsudek, jako bychom byli stále stejní, a přitom se každodenně měníme. Kdo ví, zdali budeme milovat, co milujeme, chtít, co chceme … zdali probíhající změny tělesné nezmění naši duši a zdali nenalezneme své neštěstí právě v tom, co si zařizujeme pro své štěstí?
Jean Jacques Rousseau

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz