Osvícení je setrvání jednotlivce v záblesku věčnosti mimo své mysli, ale při uvědomění si všech věci.

Pat Rodegast

Quotes

Související citáty