Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením.

Démokritos

Quotes

Související citáty