Ovčáci právě tak jako námořníci se těší výsadě, že jsou s to přivolat si bůžka spánku, místo aby na něho museli čekat.

Thomas Hardy

Související citáty