Papež je idol, jemuž se svazují ruce a líbají nohy.

Voltaire

Související citáty