Papež je napadán proto, že hájí existenci pravdy.

George Weigel

Quotes

Související citáty