Piji, abych na vás zapomněl, aby mě nepronásledoval váš obraz… Běda! Když jsem opilý, vidím vás dvakrát!

Marcel Achard

Související citáty