Počestná osoba může být i jednou znásilněna, leč její ctnost se tím jenom upevňuje.

Voltaire

Související citáty