Pocit sebeuspokojení je pro nás všechny nesmírně nebezpečným duševním rozpoložením.

Pepper de Callier

Quotes

Související citáty